Hervormde kerk Wildervank

In 1687 werd de hervormde (toen nog gereformeerde) kerk in Wildervank in gebruik genomen. De kerk ligt midden in Wildervank tussen het Ooster- en Westerdiep. De predikant van deze kerk was tevens verzegelaar, en stelde in die hoedanigheid verkoopaktes, leningen, huwelijksaktes e.d. op. Deze aktes leveren nu een schat aan informatie op over het wel en wee van de inwoners van Wildervank.

De kerk zorgde ook voor de armen binnen de gereformeerde gemeente. Vaak werd in een testament ook een bedrag opgenomen voor de armen, waarin soms aan armen van twee kerkgemeenten (bv. ook aan de Lutherse) een gouden dukaat werd nagelaten.

De kerk had veel invloed binnen Wildervank, b.v. in het bestuur van het Wildervankster Participanten Verlaat. Dit verlaat (het Middenverlaat) was een belangrijke inkomstenbron voor de kerk.

Tegenwoordig is de kerk in goede handen bij de stichting Wildervanck-Wildervank.

Hieronder oude en nieuwe afbeeldingen van de hervormde kerk in Wildervank: