Oosterdiep No. 27

De huisplaats van No. 27 aan het Oosterdiep ligt recht tegenover de Hervormde Kerk in Wildervank. Hier woonde Harmen Jans (Middel) van 1723 tot 1734. Op de kaart hieronder uit 1832 ligt No. 27 in sectie B "de Blokken". Ten noorden ligt sectie A "de Molen", en ten zuiden sectie C "de Langewijk". Tussen twee plaatsen en de volgende twee plaatsen werd een afwateringssloot gegraven, ofwel "een Wijk".

De wijk tussen No. 27 en 28 werd "de Katwijk" genoemd (het is onbekend waarom deze naam werd gebruikt, maar het is wel een belangrijke "Hoofdwijk" voor de afwatering naar het Oosterdiep, net zoals de Oude Rijn dat is bij de plaats Katwijk naar de Noordzee). Verderop achter de plaats werden haaks op de hoofdwijk wederom wijken gegraven, zogenaamde "Dwarswijken".

De dwarswijken vormen de begrenzing van de "Dwarsplaatsen", ofwel "Blokplaatsen" of "Blokken" genoemd. De blokken gebruiken een hoofdwijk om af te wateren. Eigenaren van deze blokken moesten daarom ook meebetalen aan het onderhoud van een hoofdwijk.

Hieronder een uitvergroting van het gebied rond de Hervormde Kerk. Duidelijk te zien is de gracht rondom de kerk. De huisplaatsen op de strook land tussen Oosterdiep en Westerdiep liggen "Tussendiepen", en worden gescheiden door de "Scheidsloot", ook wel "Middelsloot" genoemd.

Tussen Oosterdiep en Westerdiep zijn op regelmatige afstanden "Lanen" aangelegd, die hun naam danken aan de plaatsen waar deze tegenover liggen, bv. de 48-ste Laan.